Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Grupa KMS K9 jest firmą z wieloletnim doświadczeniem, zajmującą się szkoleniem psów i ich doborem. Współpracujemy z osobami prywatnymi, jak i instytucjami. Naszą misją jest kształtowanie wykwalifikowanego personelu K9. Grupę KMS K9
tworzą szkoleniowcy i pasjonaci z wieloletnim doświadczeniem kynologicznym oraz pedagogicznym. 

Głównym celem Grupy KMS K9 jest podnoszenie wartości użytkowej psów pracujących, wsparcie funkcjonariuszy i żołnierzy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych z zakresu kynologii, podnoszenie wrażliwości społecznej wobec zwierząt poprzez popularyzację pracy z psami oraz rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej ich zachowań potrzeb i oczekiwań. W naszym szkoleniu stawiamy na metody oparte na najnowszych badaniach naukowych oraz na nasze doświadczenie zdobyte w trakcie licznych obserwacji, szkoleń i seminariów. Szkolenie psów opieramy na trzech filarach: motywacji, koncentracji i technice. Szkoleniowcy Grupy KMS K9 dobierają odpowiednie metody szkolenia do każdego z psów indywidualnie w zależności od jego predyspozycji, rasy, temperamentu oraz potrzeb właściciela. Szkoląc naszych podopiecznych opieramy się na ich budowaniu i pozytywnym wzmacnianiu. Pracujemy głównie na instynkcie pokarmowym i łowieckim. 

Inspiracją do powstania nazwy Grupy KMS K9 były nie tylko imiona jej członków, ale również nastawienie na cel szkoleniowy, jakim jest nauka właściwej komunikacji, motywacja i socjalizacja szkolonych przez nas psów.
Using Format