Something went wrong.

We've been notified of this error.

Need help? Check out our Help Centre.

Kurs trenerski "DOG-COACH PRO"

Kurs Trenerski ,,DOG-COACH PRO” jest to nowoczesny kurs trenerski nastawiony na praktyczne zajęcia z psami. 

,,Zmieniamy myślenie o szkoleniu psów, pokazujemy nowe możliwości, dajemy gotowe rozwiązania" 

Głównym założeniem kursu jest wyszkolenie wykwalifikowanego personelu K9 poprzez nauczenie prawidłowej komunikacji człowiek-pies, pokazanie nowoczesnych metod szkolenia, technik kształtowania zachowań jak i sposobów rozwiązywania problemów natury behawioralnej.

Nowoczesny kurs trenerski nastawiony jest na praktyczne zajęcia z psami.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które w sposób profesjonalny chcą zająć się szkoleniem psów, osób, które chcą zostać trenerami psów i prowadzić własną działalność, behawiorystów, lekarzy weterynarii, dogoterapeutów właścicieli hoteli, zakładów groomerskich, petsitterów, przewodników psów służbowych, pracowników i wolontariuszy domów tymczasowych, schronisk oraz osób chcących lepiej zrozumieć relacje łączące psy i ludzi.

Kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Cześć teoretyczna prowadzona będzie w formie wykładów. Cześć praktyczna- w formie zajęć praktycznych z psami osób biorących udział w kursie.
Praktyczna praca z psem obejmuje szkolenie w zakresie posłuszeństwa i elementów zaawansowanej pracy z psem.

Kurs składa się z 85 godzin dydaktycznych. Będzie to 9 zjazdów. Kurs rozpoczyna się w dniu 30.09.2023r. i kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatów dnia 13.01.2024r.- zajęcia będą prowadzone w sobotę.

ZAKRES TEMATÓW:
Główne powody szkolenia zwierząt
Pozytywne aspekty udomowienia psa
Kynologia jako nauka
Jak się uczy pies
Warunkowanie klasyczne
Warunkowania instrumentalne
Komunikacja pies człowiek
Pozytywne wzmocnienie
Negatywne wzmocnienie

Stres u psów a kształtowanie zachowań
Szkolenie psów- narzędzia treningowe
Metody szkolenia psów
Kliker jako narzędzie szkoleniowe, teoria i praktyka
Wpływ różnych czynników na psa podczas procesu uczenia się

Techniki kształtowanie zachowań
Motywacja - jak ją trwale budować, rozwijać i utrzymać
Nagradzanie na wprost i nie na wprost ,
Rola jackpota
Korekta w treningu, pozytywna oraz negatywna kara
Generalizacja zachowań
Precyzja w treningu
Praca z przedmiotem
Urozmaicanie ćwiczeń
Eliminowanie zachowań niepożądanych u psów
Obroża elektroniczna i jej zastosowanie
Planowanie treningów
Organizacja zajęć i praca z klientem

Zajęcia praktyczne – czyli to, conajważniejsze
1. Praca z klikerem
2. Nagradzanie psa- sposoby
3. Koncentracja i jej uzyskiwanie
4. Nauka targetowania
5. Odsyłanie na miejsce
6. Chodzenie przy nodze
7. Podstawowe pozycje (siad, waruj, stój)
8. Przywołanie psa (noga, do mnie)
9. Pozostawianie psa w siadzie, warowaniu, staniu
10. Komendy optyczne na odległość

11.Nauka chodzenia do tyłu
12. Praca z przedmiotem
13. Prawidłowa zabawa

Kurs obejmuje pełną opiekę trenerską- konsultacje, uczestnictwo w dedykowanej zamkniętej grupie oraz wsparcie na każdym etapie kursu. Nasi Kursanci mają stały kontakt z nami również po zakończeniu szkolenia :)

Maksymalna ilość osób biorących udział w kursie z psami to 10 osób.

Organizator kursu zastrzega sobie zmianę terminów zjazdów oraz możliwość odwołania kursu, jeśli nie będzie 50%chętnych.

Wymagania:
Pełnoletniość
Przejście rozmowy kwalifikacyjnej
Posiadanie własnego psa, który ma ukończone min. 4 miesiące
Pies nie może przejawiać zachowań agresywnych i lękliwych do psów i ludzi orazinnych zachowań utrudniających prowadzenie zajęć
Otwarty umysł i chęć zdobywania wiedzy
Zapoznanie się z regulaminem szkolenia oraz jego zaakceptowanie
Obowiązkowa obecność na 8 zjazdach

Organizator i prowadzący:
Właściciel Grupy KMS K9-Profesjonalne Szkolenie Psów
Instruktor Kynologii Służbowej
Łukasz Majkut

Łukasz Majkut- instruktor kynologii służbowej, certyfikowany pozorant I i II stopnia w Siłach Zbrojnych RP. Pracę z psami rozpoczął w 2008 roku jako przewodnik psa patrolowego. Dwukrotnie uczestniczył w Misjach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako przewodnik psa służbowego. Jest dwukrotnym mistrzem (2018r., 2021r.) oraz dwukrotnym wicemistrzem (2016r., 2022r.), ŻW w wyszukiwaniu zapachów MW. Przez lata uczestniczył w szkoleniach Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych oraz w seminariach i warsztatach krajowych i zagranicznych. Brał udział w zawodach psów użytkowych m.in. w Słowacji, gdzie dwukrotnie stawał na podium oraz w Belgii. Obecnie prowadzi swoją szkołę dla psów, przewodników oraz trenerów pod marką Grupa KMS K9 w Warszawie.

Start: wrzesień  2023
Miejsce: Białobrzegi
Rewita Rynia ul. Wczasowa 59
Terminy zjazdów:

30.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11, 02.12,  16.12, 06.01.2024r, 13.01.2024r.
Cena kursu nie zawiera noclegów i przejazdów na miejsce zajęć.
W cenie obiad i bar kawowy.

Cena kursu 9.500 zł od osoby.

Zadatek w wysokości 2.000 zł należy wpłacić na konto w terminie do 4 dni od wstępnej rezerwacji miejsca. Opłatę zakurs należy uregulować w kwocie 50% wysokości pełnej kwoty najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Kolejna transza płatności przed 5 zjazdem.

PKO BP 29 1020 1185 0000 4702 03111168 z dopiskiem: ,,Kurs Trenerski DOG- COACH PRO + imię i nazwisko’’
Zwrot zadatku następuje tylko w sytuacji, gdy szkolenie się nie odbędzie.

Kontakt:

tel. 733753811
e-mail: grupakmsk9@gmail.com

Zapisz się na kurs "DOG-COACH PRO" już dziś!

Using Format